KEVLAR COATING GOLD ULTRA STRONG DEGREASER & WHEEL CLEANER

KEVLAR COATING GOLD ULTRA STRONG DEGREASER & WHEEL CLEANER

Zapytaj o darmową ofertę

Opis

Kevlar – polimer z grupy polimidów (dokładniej aramidow), z którego przędzie się włókna o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie.

Kevlar został wynaleziony w laboratoriach DuPont w 1965 roku przez zespół badaczy pod kierunkiem Amerykańskiej chemiczki Polskiego pochodzenia Stephanie KwolekKevlar jest nazwą handlową firmy DuPont

Synteza

Kevlar otrzymuje się w wyniku reakcji polikonsendacji chlorków kwasów dikarboksylowych z aminami aromatycznymi. Reakcja syntezy przebiega w następujący sposób:

Właściwości

Kevlar nie rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych, ale rozpuszcza się w stężonym kwasie siarkowym. Jest około 5 i pół raza lżejszy i mocniejszy od stali – jego wynosi wynosi 1,44 g/cm³.

Swoją wytrzymałość zawdzięcza głównie sposobowi przędzenia włókien. Włókna te wyciąga się z roztworu kevlaru w kwasie siarkowym, w którym powstaje faza ciekłokrystaliczna. Dzięki temu, wyciągane włókno wykazuje wysoki stopień organizacji cząsteczek, nieosiągalny w przypadku przędzenia włókien ze zwykłego poliamidu. Po usunięciu kwasu siarkowego uporządkowanie ciekłokrystaliczne jest „zamrażane” w stanie stałym dzięki występowaniu licznych wiązań wodorowych, które powstają w trakcie krzepnięcia włókien spontanicznie pomiędzy polarnymi grupami amidowymi (−CO−NH−).

Zastosowania

Włókna wytwarzane z kevlaru stosowane są m.in. w kamizelkach kuloodpornych, kaskach, hełmach ochronnych, trampolinach, wewnętrznych powłokach nart, rakietach tenisowych, kajakach i częściach pancerza lotniskowców.

Kevlar jest wykorzystywany również w celu zwiększenia wytrzymałości na złamanie i rozciąganie w kablach światłowodowych. W turystyce znalazł zastosowanie przy ochronie szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne elementów obuwia i odzieży. W motoryzacji używany jest do wzmocnienia obręczy i innych elementów rowerów i motocykli oraz produkcji lekkiej odzieży motocyklowej.

Wykonuje się z niego żagle jachtów regatowych.

W lotnictwie Kevlar 49 stosowany jest do zbrojenia kompozytów o osnowie polimerowej.

Jest niepalny, odporny na zużycie i nie przewodzi prądu elektrycznego. Z uwagi na swoją niepalność oraz chłonność (nasącza się go substancją palną o temperaturze spalania do ok. 400 °C, np. naftą), jest stosowany w sprzęcie do pokazów ogniowych. Rozkłada się stopniowo pod wpływem atmosfery i światła słonecznego.

Wskazówki:

GOLD Degreaser jest ciężkim środkiem odtłuszczającym, można go rozcieńczyć w proporcjach

Mix: 250 ml  + 1 l H2O

  • Odtłuszczacz do silnika i kół
  • Szybko się spłukuje.
  • Odtłuszcza narzędzia i wszystkie pojazdy.
  • Emulguje tłuszcz i brud.

Poza wspomnianymi już zastosowaniami, Fortador Brown Degreaser może być bezpiecznie stosowany w samolotach, pojazdach typu RV, motocyklach, naczepach, przyczepach ciągnikowych, a nawet w domach mobilnych. Pojazdy te mogą być pokryte tłustymi zanieczyszczeniami środowiskowymi, które mogą zaatakować lakier i przedwcześnie go zniszczyć. Fortador Brown Degreaser może przywrócić go do pierwotnej czystości szybko i skutecznie.

 

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/ prysznicem. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać pod zamknięciem.

Zawiera: wodorotlenek sodu, niejonowe środki powierzchniowo czynne – mniej niż 5%, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne – mniej niż 5% , fosfoniany – mniej niż 5%.

 

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.

Piktogram: Żrąca rączka

Podpis: NIEBEZPIECZEŃSTWO, GEFAHR, DANGER

Zapytaj o ofertę