PREPARAT DO ODKAMIENIANA URZĄDZEŃ

PREPARAT DO ODKAMIENIANA URZĄDZEŃ

Zapytaj o darmową ofertę

Opis

Instrukcja do odkamieniania w maszynach Fortador. Zalej zbiornik na wodę do pełna roztworem z wody i preparau w proporcjach 1 litr na każde 5 litrów wody. Zagrzej maszynę i pozostaw na 35 min. Następnie spuść parę przez wszystkie węże i zawór spustowy. Powtórz procedurę tym razem z samą wodą. Przeprowadź na zewnątrz. Para nie może być emitowana na organizmy żywe i nie może być wdychana. Zastosuj środki bezpieczeństwa!

Zaleca się co 50-100 godzin w zależności od twardości wody.

 

Właściwości: Skoncentrowany środek o działaniu odkamieniającym do urządzeń gastronomicznych i elementów odpornych na działanie kwasów. Oprócz działania odkamieniającego, jednocześnie nabłyszcza myte powierzchnie, nie powodując ich uszkodzenia. Preparat zalecany jest również do stosowania w zmywarkach gastronomicznych jako środek zapobiegawczy przeciw osadzaniu się kamienia – bieżące płukanie.

Zastosowanie: Preparat do usuwania kamienia wodnego z urządzeń gastronomicznych.

Sposób użycia: Urządzenie napełnić roztworem preparatu o stężeniu średnio 30-200 ml/ 1 L wody, (czas reakcji 15 – 30 minut) w zależności od stopnia zakamienienia powierzchni – w razie potrzeby, czynność powtórzyć. W przypadku mniejszych urządzeń, bezpośrednio nanieść preparat na czyszczoną powierzchnię, chwilę odczekać, po czym dokładnie spłukać wodą. Przy bardzo dużych osadach należy użyć preparatu nierozcieńczonego. Roztwór powinien być stosowany w temperaturze 50-60oC. W przypadku użycia w zmywarkach, stężenie 30 – 200 ml na cykl mycia. W razie konieczności czynność powtórzyć.

Uwaga! Zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta czyszczonego urządzenia.

Urządzenie po odkamienianiu należy dokładnie wypłukać wodą.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.

Magazynowanie produktu w temperaturze 5o-30oC.

Data produkcji i data ważności na opakowaniu.

 

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Nie wdychać par/ rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną / ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/ prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. Przechowywać pod zamknięciem.

Zawiera: kwas fosforowy (V)

Zapytaj o ofertę