Christian Schøler

Enkelt val! På tal om ångmaskiner tillverkade av den polska tillverkaren som erövrade Danmark

När vi testade en av maskinerna stod det klart för oss att vi hade att göra med högkvalitativ utrustning. Valet var enkelt! Maskiner av hög kvalitet betyder större effektivitet, och detta är en av de viktigaste prioriteringarna för vår verksamhet – säger Christian Schøler om början på det givande samarbetet mellan det skandinaviska företaget SteamRex och den polska tillverkaren av moderna ångtvättmaskiner Fortador, som har pågått i flera år.

Den operativa chefen för denna biltvättkedja med 100 branscher, som revolutionerade bilvårdsmarknaden i Danmark, betonar att kvalitet och modern teknik går hand i hand med företagets gröna policy och exceptionella omsorg om miljö och hållbar utveckling.

Det är därför så viktigt att välja rätt partners. Det är värt att betona att alla leverantörer och partners till SteamRex, som betjänar sådana prestigefyllda företag som Lego eller Köpenhamns flygplats, genomgår en urvals- och certifieringsprocess i flera steg och måste också uppfylla ett antal stränga krav relaterade till miljön både i början av samarbete och senare i alla skeden. Valet av Fortador-maskiner var därför inte oväsentlig. En av nyckelpunkterna här var att de använder VHO-teknik, det vill säga raffinerad vegetabilisk olja som utvinns i industriell skala från livsmedelsproduktion. Men det var mer än så – betonar vår samtalspartner

– Dessutom använder Fortador-maskiner mindre bränsle och i vissa fall mindre vatten än sina motsvarigheter. Ångan är också torrare då, så att den inte förstör tyger. Dessutom är underhållet av maskinerna mycket enklare än vad som var fallet med våra tidigare leverantörer, säger Schøler och avslutar med ett leende: Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med Fortador. Maskinerna, kundservice och support, alla är utmärkta!